Otpušavanje kanalizacije

Otpušavanje kanalizacije

 

Odgušenje i otpusavanje kanalizacije

Pumpom visokog pritiska
Mašinama na elektro pogon

Odgušenje kanalizacije sa visokim pritiskom

Odgušenje i ispiranje se vrši mašinom koja ima vodenu pumpu visokog pritiska od 150 bari sa protokom vode od 80l u minuti. Dužina creva za rad je 100m a na vrhu creva se menjaju mlaznice u zavisnosti od problema koji se rešava. Ova mašina je pogodna za čišćenje i ispiranje cevi van objekata i cevi koje se nalaze u zemlji precnika od 40mm do 200mm. Dok u pogonima i halama može da se koriste i za čišćenje unutrašnjih vertikala i horizontala. Ovaj sistem je dobar sto pored odgušenja cevi, vrši i ispiranje istih od taloga (masnoće, kamenca, mulja, peska i sl.) i dovodi cev u funkcionalno stanje.

vodoinstalater-kragujevac-odpusavanje-kanalizacije
 

 

 

 

 

 

Odgušenje kanalizacije mašinama na elektro pogon

Odgušenje se vrši električnim mašinama koje pokreću spiralne sajle a na sajlama se vrši promena alata u zavisnosti od potrebe prilikom čišćenja. Koristimo dve vrste sajli, debljine 16mm sa dužinom od 20m i debljine 22mm duzine 30m. Na vrhu sajli se tokom rada vrši promena alata u zavisnosti od problema koji se rešavaju. Koriste se alati za probijanje, čišćenje, izvlačenje i sečenje. Za rad koristimo dva tipa mašina: “REMS COBRA” i “ROTEMBERGER”. Obe su pogodne za čišcenje unutrašnjeg kanalizacionog sistema a vrlo uspešno se koriste i za rešavanje spoljnih instalacija. Prečnik cevi koji se tretira sa ove dve mašine je od 35mm do 160mm. Sa ovim mašinama i sajlama rešavamo probleme kako u vertikalnim tako i u horizontalnim cevima sa i bez krivina.

vodoinstalater-kragujevac-odpusavanje-kanalizacije

 

 

 

 

 

 

Otpušavanje sudopere

Otpušavanje sudopere se vrši električnim mašinama. Nakon demontaže sifona,intervencija se obavlja sa spiralnim sajlama prečnika 16mm. Prvo se napravi proboj sa alatom koji je za to namenjen (spirala ili strela) a nakon toga se sajla ponovo propušta sa alatom koji ima širu glavu (buzdovan) da bi se naslage (masnoće i kamenaca) u potpunosti otklonile. Nakon toga se ispiraju cevi i vrši se montaža opranog i očišćenog sifona.

Otpušavanje slivnika

Otpušavanje slivnika se vrši električnim mašinama ili visokim pritiskom sa vodom. Ako su slivnici manjeg prečnika do 50mm, otpušavanje se vrši sa manjom sajlom prečnika 16mm a ako su slivnici većeg prečnika od 75mm do 110mm otpušavanje se vrši sa većom sajlom prečnika 22mm. I u prvom i u drugom slučaju, proboj i rešavanje začepljenja se vrši sa alatom (spirala ili strela) a nakon toga se čišćenje slivnika i odvodne cevi od slivnika tretira u prvom slucaju sa alatom (buzdovan) a u drugom slučaju kada se koristi veća sajla alatom prečnika 45mm (levak). Za vreme rada sa sajlom se vrši ispiranje cevi. U situacijama kada se u cevi nalazi predmet koji ne može da se probije, intervencija ce se obaviti sa alatom za vađenje tog predmeta. Ako postoji mogućnost a da se ne ugrozi okolina, odvodi slivnika mogu da se tretiraju i visokim pritiskom (150bari sa protokom vode od 80l u minuti)

Otpušavanje odvoda kade i tuš kabine

Otpušavanje se vrši električnim mašinama. Nakon demontaže oklopa kade ili tuš kabine i demontaže sifona pristupa se otpušavanju i čišćenju odvoda sa spiralnim sajlama prečnika 16mm, tako što se prvo koristi alat (strela) za probijanje dlaka i kamenca a nakon toga se ponovo prolazi sa sajlom i alatom koji je širi (buzdovan), da bi se sve naslage sa cevi očistile. Nakon toga se cevi ispiraju, vraća se opran sifon i oklopi od kade i tuš kabine.

Otpušavanje wc šolje

Otpušavanje se vrši električnim mašinama ili visokim pritiskom sa vodom. Ako ne postoji revizija unutar toaleta ili van objekta na cevi na kojoj se nalazi wc šolja, pristupa se demontaži wc šolje. Nakon toga se pregleda S krivina wc šolje a zatim se u odvodnu cev ubacuje sajla prečnika 22mm sa alatom (strela ili spirala) za probijanje. Nakon toga kada se otpuši cev ubacuje sajla sa alatom (levak) i vrši se čišćenje cevi. Ako postoji mogućnost sa spoljne strane ili sa unutrašnje pod uslovom da se ne ugrozi okolina ova intervencija se vrši visokim pritiskom sa vodom od 150bari i protokom vode vod 20l u jednoj minuti. Na kraju se vrši montaža wc šolje i vrši provera iste.

Otpušavanje čučavca

Otpušavanje se vrši električnim mašinama. Pošto čučavac u sebi sadrži S sifon, intervencija se obavlja sa specijalnim savitljivim sajlama precnika 16mm i alatom (duži buzdovan). Nakon otpušenja vrši se ispiranje cevi i provera.

Otpušavanje i ispiranje vertikala i horizontala kanalizacionih sistema u stambenim i poslovnim objektima

Ove intervencije se obavljaju sa električnim mašinama i sa visokim pritiskom sa vodom. U zavisnosti od problema, vrste kanalizacije da li je kišna, fekalna ili tehnološka, pozicija cevi, starosti cevi, pristup rešavanju problema moze biti električnim mašinama ili visokim pritiskom ili kombinacijom oba sistema. Mogućnost čišćenja vertikala u višespratnicama do 7 spratova. Čišćenje i ispiranje horizontala (spoljnih i unutrašnjih) do 60m. Čišćenje i revizija šaktova od taloga koji se ispere iz cevi.