O NAMA

O NAMA

O NAMA

 

Firma SRMA je osnovana 2011. godine u Kragujevcu. Svih ovih godina firma se uspešno bavi radom koji je vezan za postavljanje instalacija za vodu i kanalizaciju. Poseduje veoma stručan kadar za obavljanje svih poslova vezanih za ovakav vid poslova.

Firma VODOMONT PLUS je mlada firma, koja je osnovana u Julu mesecu 2016. godine sa sedištem u Kragujevcu. Registrovana je za postavljanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija i za održavanje istih. Iako je firma mlada, ima stručni kadar koji je više godina radio u drugim firmama koje su registrovane za ovu vrstu delatnosti. Firma je specializovana za otpušavanje, čišćenje i ispiranje kanalizacionih instalacija.

Zbog interesa potencijalnih klijenata i radi pružanja kvalitetnijih usluga , vlasnici ove dve firme su se dogovoril I inapravili sporazum o saradnji. Tako da na tržište izlaze ujedinjeno. Cilj je prvenstveno da se ponuda usluga objedini, da se profesionalno izvrši svaka usluga i svi radovi za koje su klijenti zainteresovani. Akcenat je stavljen na što brži odziv, korektnu ponudu, profesionalno i kvalitetno odrađen posao, izvršenje usluga i radova u što kraćem vremenskom intervalu, garancija za izvedene usluge i radove i zadovoljstvo klijenta.

 

0
+
Godina iskustva

0
K
Zadovoljnih klijenata

0
%
Zavrsenih radova