Preventivno čišćenje cevi

Preventivno čišćenje cevi

 

Radite preventivno čišćenje cevi- isplati se!!!

Preventivno čišćenje i održavanje pojedinih vrsta kanalizacionih cevi je veoma važno iz
više razloga. Sa prevencijom se postiže veća dugotrajnost cevi, naročito keramičkih i
gusanih, manji rizik od oštećenja a i manji rizik od poplava.

Kuhinjske vertikale u zgradama

Prečnik cevi kuhinjske vertikale je 75mm. Ne održavanjem preventive kuhinjskih vertikala u stambenim višespratnicama, može uzrokovati velike probleme stanarima zgrade a i nama prilikom čišćenja istih. U praksi se dešava da zbog neorganizovanosti stanara stambenih objekata ili neznanja u vezi načina funkcionisanja kanalizacionih sistema, dolazi do velikih zapušenja kuhinjskih vertikala. Samim tim dolazi i do izliva sadržaja iz cevi u stanove, ne birajući spratnost stanova, pored čepova koji nastaju velikom prljavštinom dolazi do toga da je protok sužen zbog velikih naslaga masnoće, gustisan od kafe i kamenca. U praksi svaki stanar koji ima problem i izliv sadržaja iz cevi a samim tim i štetu, rešava problem sam, tako što se iz odvoda njegove sudopere vrši intervencija sa manjom sajlom od 16mm, što je nedovoljan prečnik za dugotrajno i kvalitetno čišćenje vertikale prečnika 75mm. Tako da se problem preseli ili kod drugog komšije koji je ispod ili se problem reši za neko kraće vreme. Pravilno čišćenje ovih vertikala se vrši, tako što se intervencija izvodi sa većom sajlom od 22mm i alatom (strela i levak), sa krova zgrade ili poslednjeg sprata stambenog objekta ako na vertikali postoji revizija. Na kraju kada se vertikala očisti, čisti se i horizontala u koju se vertikala uliva do šakte, da bi se sav talog koji je strugan sa zidova verikale izbacio vani. Vrlo je bitno da se redovno održavaju i čiste kuhinjske vertikale a naša procena je na svakih 5 do 10 godina, da bi se umanjio rizik od velikog suženja unutar same cevi, kada se i povećava rizik prilikom čišćenja, gde može doći do toga da usled velikog taloga (čepa) sajla teško prolazi. A usled pokušaja prodora, velikog pritiska na sajlu a naročito starosti cevi i nosača cevi, dodje do smaknuća cevi iz cevi ili do pucanja. Naravno tada je jedino rešenje zamena cevi dela verikale ili cevi cele vertikale, a to znači ulaženje u stanove, razbijanje tunela kroz koje se protežu vertikalne cevi i povećanje troškova. Predlažemo prevenciju jer je prevencija najjeftinija, jer kada se troškovi podele na sve stanare a to još i na 5 do 10 godina, novac koji uložite se višestruko isplati.

Kišne horizontale i drenažne linije

Ovaj system cevi je postavljen da štiti objekte od padavina i da odvlači vodu od objekata. Dugogodišnjom upotrebom cevi, dolazi do naslaga od peska, prašine (mulja) i kamenca. Ove naslage sprećavaju normalan protok vode u maksimalnom obliku.Tako da prilikom velikih padavina, dolazi do izlivanja velikih količina vode u objekat a samim tim i do oštećenja samog objekta i svega što se nalazi u njemu. Da bi se izbegle velike štete, predlažemo preventivno čišćenje i pranje cevi. Ovu intervenciju izvodimo sa pumpom visokog pritiska, koja uz pomoć vode, odstranjuje sve naslage u cevima i dovodi cevi u stanje maksimalne funkcionalnosti.

Fekalne horizontale u stambenim objektima

Ovaj problem se javlja u starim stambenim jedinicama, gde se kompletno čišćenje cevi nikada nije obavljalo, osim delimičnog raspušavanja sa sajlama kada se odstranjivao neki čep, koji je pravio problem. Usled dugotrajnog korišćenja duž cevi se javljaju naslage kamenca i masnoće. Ove naslage smanjuju protok otpadnih voda kroz cev, tako da postoji veća mogućnost da dodje do začepljenja a samim tim i do izlivanja fekalnog sadržaja na najniže tačke stambenog objekta tj. u stanove koji se nalaze u prizemlju. Šteta može da bude nesagledivih razmera, od uništenja celokupnog nameštaja pa do uništenja podova (parketa i laminata) kao i donjih delova zidova. Da bi se izbegle velike štete, predlažemo preventivno čišćenje i pranje cevi. Ovu intervenciju izvodimo sa pumpom visokog pritiska, koja uz pomoć vode, odstranjuje sve naslage u cevima i dovodi cevi u stanje maksimalne funkcionalnosti.