Čišćenje cevi

Čišćenje cevi

– Preventivno čišćenje cevi- isplati se!!!

– Kuhinjske vertikale u zgradama

– Kišne horizontale i drenažne linije

– Fekalne horizontale u stambenim objektima