Otpušavanje kanalizacije

Otpušavanje kanalizacije

Otpusavanje kanalizacije
-Pumpom visokog pritiska
-Mašinama na elektro pogon